Δήλωση οφειλόμενων Μαθημάτων

Pin It

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως εάν οφείλετε παρακολουθήσεις μαθημάτων κατεύθυνσης που θα διεξαχθούν κατά το εαρινό εξάμηνο σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 και το χειμερινό εξάμηνο σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 θα πρέπει να κάνετε αντίστοιχη δήλωση μαθημάτων στην γραμματεία και να φροντίσετε για την έγκαιρη και απρόσκοπτη συμμετοχή στις εκπαιδευτικές διαδικασίες έτσι ώστε να ολοκληρώσετε την φοίτηση σας.