Είσοδος στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. από την 1η Πύλη (Πρυτανεία & Εστίες) στις 10-11/02/2018

Pin It

Σας γνωρίζουμε ότι το Σάββατο 10/02/2018 και την Κυριακή 11/02/2018, η εξωτερική πύλη της Σχολής μας (2η Πύλη Πανεπιστημιούπολης) θα είναι κλειστή!

Για να φτάσετε στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. θα μπείτε από την 1η Πύλη (Πρυτανεία, Εστίες και Νομική) και θα ακολουθήσετε τη διαδρομή που αποτυπώνεται στο ΧΑΡΤΗ που ακολουθεί: χάρτη που επισυνάπτεται (PDF: 218Kb).