Ετήσιοι απολογισμοί εσόδων-εξόδων του ΔΜΠΣ «Άσκηση & Ποιότητα Ζωής»

Pin It

Για να δείτε τους ετήσιους απολογισμούς εσόδων-εξόδων του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Άσκηση & Ποιότητα Ζωής» του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, για τα έτη 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 & 2017, παρακαλώ κατεβάστε τα παρακάτω PDF αρχεία.

  1. Ετήσιος απολογισμός εσόδων-εξόδων ΔΜΠΣ για το έτος 2012 (PDF: 82Kb).
  2. Ετήσιος απολογισμός εσόδων-εξόδων ΔΜΠΣ για το έτος 2013 (PDF: 82Kb).
  3. Ετήσιος απολογισμός εσόδων-εξόδων ΔΜΠΣ για το έτος 2014 (PDF: 82Kb).
  4. Ετήσιος απολογισμός εσόδων-εξόδων ΔΜΠΣ για το έτος 2015 (PDF: 83Kb).
  5. Ετήσιος απολογισμός εσόδων-εξόδων ΔΜΠΣ για το έτος 2016 (PDF: 83Kb).
  6. Ετήσιος απολογισμός εσόδων-εξόδων ΔΜΠΣ για το έτος 2017 (PDF: 83Kb).