Πρόσκληση σε ομιλία από τον Καθηγητή του Πανεπιστήμιου της Nebraska, Omaha, U.S.A. κ. Νικόλαο Στεργίου

Pin It

Αγαπητοί Μεταπτυχιακοί Φοιτητές/ υποψήφιοι διδάκτορες,

Σας προσκαλούμε το Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10:45 - 12:15 στο Μικρό Αμφιθέατρο του Τμήματος όπου θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον Καθηγητή του Πανεπιστήμιου της Nebraska, Omaha, U.S.A. κ. Νικόλαο Στεργίου με θέμα: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.

Η συμμετοχή σας στην ομιλία θεωρείται επιβεβλημένη.

Με εκτίμηση
Ο Διευθυντής του Προγράμματος

Θωμάς Κουρτέσης
Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ