Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2017 - Διδακτορικού κύκλου σπουδών (Μεταφορείς - Τελευταία Ενημέρωση 30/08/2017)

Pin It

Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΙΘΟΥΣΑ
10:00-13:00 Προχωρημένη Στατιστική αίθουσα Η/Υ
αριθ.: 2.17
Ηλεκτρονικοί  Υπολογιστές
(νέα ονομασία του μαθήματος: Στατιστικές αναλύσεις μέσω στατιστικών λογισμικών)