Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου 2017 - Διδακτορικού κύκλου σπουδών

Pin It

Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΙΘΟΥΣΑ
11:00-14:00 Προχωρημένη Στατιστική Τηλεδιάσκεψης
Ηλεκτρονικοί  Υπολογιστές
(νέα ονομασία του μαθήματος: Στατιστικές αναλύσεις μέσω στατιστικών λογισμικών)