Εξεταστική Περίοδος Ιουνίου 2017

Pin It

Η εξεταστική περίοδος του Ιουνίου 2017 διαρκεί από Δευτέρα 12 έως Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017.

Η ώρα εξέτασης του κάθε μαθήματος για το Β’ εξάμηνο σπουδών θα ανακοινωθεί από το διδάσκοντα στην πλατφόρμα eClass (στο χώρο του μαθήματος) μέχρι την 01/06/2017.

Γραμματεία ΔΠΜΣ