Είσοδος στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. από την 1η Πύλη (Πρυτανεία & Εστίες) στις 11-12/03/2017

Pin It

Σας γνωρίζουμε ότι το Σάββατο 11/03/2017 και την Κυριακή 12/03/2017, η εξωτερική πύλη της Σχολής μας (2η Πύλη) θα είναι κλειστή!

Για να φτάσετε στη Σχολή θα μπείτε από την 1η Πύλη (Πρυτανεία και Εστίες) και θα ακολουθήσετε τη διαδρομή που αποτυπώνεται στο ΧΑΡΤΗ που ακολουθεί: χάρτη που επισυνάπτεται (PDF: 138Kb).