Ενημέρωση / Εκπαίδευση για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Α' εξάμηνο, ακαδ. έτος 2016-17

Pin It

Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016

Ώρα  Τμήμα Αίθουσα
13:30 - 15:00 1ο Η/Υ
15:00 - 16:30 2ο  Η/Υ
16:30 - 18:00 3ο  Η/Υ 


Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016

Ώρα  Τμήμα Αίθουσα
18:30 - 20:00 4ο Η/Υ