Καταβολή διδάκτρων των Διδακτορικών σπουδών για τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

Pin It

Προς: Φοιτητές –τριες Διδακτορικού Κύκλου Σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Άσκηση & Ποιότητα Ζωής»
Θέμα: Καταβολή διδάκτρων.

Αγαπητοί υποψήφιοι διδάκτορες του ΔΠΜΣ «Άσκηση & Ποιότητα Ζωής»,

Σας υπενθυμίζουμε ότι η καταβολή των διδάκτρων σπουδών για τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 πρέπει να περατωθεί πριν την έναρξη της περιόδου των μαθημάτων (μέχρι την Πέμπτη 03 Νοεμβρίου 2016).

Συγκεκριμένα:
Το σύνολο των διδάκτρων ανέρχεται στο ποσό των 2220 ευρώ το οποίο πληρώνετε ως εξής:

α) Για τη διδακτορική σας διατριβή αντιστοιχούν δίδακτρα ποσού 720 ευρώ και πληρώνετε:
    - 300 ευρώ με την εγγραφή σας
    - 420 ευρώ με τον ορισμό της 7/μελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής σας διατριβής

β) Κάθε εξάμηνο πληρώνετε τα δίδακτρα που αντιστοιχούν στα μαθήματα που δηλώσατε να παρακολουθήσετε

Μαθήματα Δίδακτρα
Προχωρημένη Στατιστική 240
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές  240 
Μάθημα επιλογής Ι*  240 
Μάθημα επιλογής ΙΙ*  240 
Μάθημα επιλογής ΙΙΙ*  240 
Μαθητεία**  300 

Τα δίδακτρα θα πρέπει να καταβληθούν σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στον αριθμό λογαριασμού:
GR 85 0172 3520 0053 5204 5066 934.

Αυτός ο λογαριασμός αντιστοιχεί στον Ειδικό Λογαριασμό του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης. Στο αποδεικτικό έγγραφο πληρωμής:

α) να αναγράφεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμό σας

β) στο μέρος όπου πρέπει να αιτιολογηθεί η πληρωμή να γράψετε «Δίδακτρα ΔΜΠΣ-ΤΕΦΑΑ» και

γ) μαζί με την υπογραφή σας να αναγράφετε οπωσδήποτε και πάλι το ονοματεπώνυμό σας.

Στη Γραμματεία του Προγράμματος θα πρέπει να καταθέσετε μία ευκρινή φωτοτυπία ώστε να είναι αναγνώσιμα όλα τα στοιχεία (FAX: 25310 39676)

Τηλέφωνο επικοινωνίας-επιβεβαίωσης 25310 39675