Καταβολή διδάκτρων Γ' εξαμήνου (χειμερινό) 2016-17 (Αφορά ΜΦ με ΑΕΜ από το 1045)

Pin It

!!! ΠΡΟΣΟΧΗ: Αφορά ΑΠΟΚΛEΙΣΤΙΚΑ του μεταπτυχιακούς φοιτητές του Π.Μ.Σ. «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής» που γράφτηκαν από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και έχουν Αριθμό Ειδικού Μητρώου Φοιτητή (Α.Ε.Μ.) από το νούμερο 1045

Προς: Φοιτητές –τριες του ΔΠΜΣ
Θέμα: Καταβολή διδάκτρων.

Αγαπητοί φοιτητές –τριες,

Σας υπενθυμίζουμε ότι η καταβολή των διδάκτρων σπουδών για τα μαθήματα του χειμερινού Γ' εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 πρέπει να περατωθεί πριν την έναρξη της περιόδου των μαθημάτων (και το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 03 Νοεμβρίου 2016).

Για τα μαθήματα του Γ΄ εξαμήνου αντιστοιχούν δίδακτρα 835 ευρώ.

Τα δίδακτρα θα πρέπει να καταβληθούν σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στον αριθμό λογαριασμού:
GR 04 0172 3520 0053 5207 1058 184.

Αυτός ο λογαριασμός αντιστοιχεί στον Ειδικό Λογαριασμό του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης. Στο αποδεικτικό έγγραφο πληρωμής:

α) να αναγράφεται οπωσδήποτε

το ονοματεπώνυμό σας και

ο Αριθμός Ειδικού Μητρώου Φοιτητή (Α.Ε.Μ.)

για παράδειγμα: Τρέλη Ζηνοβία 963

β) μαζί με την υπογραφή σας να αναγράφετε οπωσδήποτε και πάλι το ονοματεπώνυμό σας και τον Αριθμό Ειδικού Μητρώου Φοιτητή (Α.Ε.Μ.).

Στο Πρόγραμμα θα πρέπει να καταθέσετε μία ευκρινή φωτοτυπία ώστε να είναι αναγνώσιμα όλα τα στοιχεία (FAX: 25310 39676)

Τηλέφωνο επικοινωνίας-επιβεβαίωσης 25310 39675

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ: 2.935 ΕΥΡΩ

  • Δίδακτρα Α΄ εξαμήνου: 600 €
  • Δίδακτρα Β΄ εξαμήνου: 800 €
  • Δίδακτρα Γ΄ εξαμήνου: 835 €
  • Δίδακτρα Δ΄ εξαμήνου: 700 €