Πρόσκληση για την ανάδειξη του εκπροσώπου των φοιτητών στο συμβούλιο του Δ.Π.Θ.

Pin It

Για να δείτε την «Πρόσκληση για την ανάδειξη του εκπροσώπου των φοιτητών στο συμβούλιο του Δ.Π.Θ.», παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ (PDF: 532Kb).