Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 2016

Pin It

Η εξεταστική περίοδος του Σεπτεμβρίου 2016 διαρκεί από Δευτέρα 12 έως Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016.

Η ώρα εξέτασης του κάθε μαθήματος για το Α’ και Β’ εξάμηνο σπουδών θα ανακοινωθεί από το διδάσκοντα στην πλατφόρμα eClass (στο χώρο του μαθήματος) μέχρι την 02/09/2016.

Επίσης για τις εξετάσεις των μαθημάτων του Γ’ εξαμήνου σπουδών θα χρησιμοποιηθούν οι πλατφόρμες σύγχρονης (ΕΣΤΙΑ) ή ασύγχρονης (ΣΕΝΤΡΑ) εκπαίδευσης, ύστερα από σχετική ανακοίνωση του διδάσκοντα.