Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεμβρίου 2016 (διδακτορικός κύκλος)

Pin It

Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΙΘΟΥΣΑ
11:00-13:00 Προχωρημένη Στατιστική Τηλεδιάσκεψης
13:30-15:30 Ηλεκτρονικοί  Υπολογιστές
(νέα ονομασία του μαθήματος: Στατιστικές αναλύσεις μέσω στατιστικών λογισμικών)
Η/Υ 1