Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου 2016 - Διδακτορικού κύκλου σπουδών

Pin It

Τρίτη 14 Ιουνίου 2016

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΙΘΟΥΣΑ
09:00-11:00 Προχωρημένη Στατιστική Τηλεδιάσκεψης
11:00-13:00 Ηλεκτρονικοί  Υπολογιστές
(νέα ονομασία του μαθήματος: Στατιστικές αναλύσεις μέσω στατιστικών λογισμικών)
Η/Υ 1