Καταβολή διδάκτρων των Μεταπτυχιακών σπουδών για τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013

Pin It

Αγαπητοί φοιτητές –τριες, του 3ου εξαμήνου φοίτησης στο Μεταπτυχιακό Κύκλο Σπουδών

Σας υπενθυμίζουμε ότι η καταβολή των διδάκτρων σπουδών για τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 πρέπει να περατωθεί πριν την έναρξη της περιόδου των μαθημάτων (μέχρι την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012).

Συγκεκριμένα: Για τα μαθήματα του Γ’ εξαμήνου αντιστοιχούν δίδακτρα ποσού 835 ευρώ.
Τα δίδακτρα θα πρέπει να καταβληθούν σε οποιοδήποτε κατάστημα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στον αριθμό λογαριασμού: GR 85 0172 3520 0053 5204 5066 934.

Αυτός ο λογαριασμός αντιστοιχεί στον Ειδικό Λογαριασμό του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης. Στο αποδεικτικό έγγραφο πληρωμής:
α) να αναγράφεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμό σας
β) στο μέρος όπου πρέπει να αιτιολογηθεί η πληρωμή να γράψετε «Δίδακτρα ΔΜΠΣ-ΤΕΦΑΑ» και
γ) μαζί με την υπογραφή σας να αναγράφετε οπωσδήποτε και πάλι το ονοματεπώνυμό σας.

Στη Γραμματεία του Προγράμματος θα πρέπει να καταθέσετε μία ευκρινή φωτοτυπία ώστε να είναι αναγνώσιμα όλα τα στοιχεία (FAX: 25310 39676)
Tηλέφωνο επικοινωνίας 25310 39675