Παράταση προθεσμίας υποβολής και συμπλήρωσης δικαιολογητικών σίτισης

Pin It

Ορίζεται παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών καθώς και συμπλήρωσης όσων έχουν κατατεθεί για σίτιση των δικαιουμένων σίτισης φοιτητών (προπτυχιακών από το Β΄ έτος , μεταπτυχιακών, υποψηφίων διδακτόρων) Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013, η οποία θα είναι από 15 Σεπτεμβρίου 2012 μέχρι και 5 Οκτωβρίου 2012.

Σημείωση: Τα εκκαθαριστικά σημειώματα που πρέπει να κατατεθούν θα είναι του έτους 2012 (περιλαμβάνονται εισοδήματα 2011).

Δικαιούμενοι σίτισης – Προϋποθέσεις - Απαιτούμεναα δικαιολογητικά: Υ.Α. Φ5/68535/Β3 (ΦΕΚ 1965/τ.Β΄).

Συνημμένα αρχεία:

  1. Ανακοίνωση Δ.Π.Θ. (PDF: 293Kb)
  2. ΦΕΚ 1965/τ.Β' (PDF: 132Kb)