Καταβολή διδάκτρων των Διδακτορικών σπουδών για τα μαθήματα χειμερινού εξαμήνου 2012-13 στο Δ.Π.Σ.

Pin It

Αγαπητοί φοιτητές –τριες του Διδακτορικού Κύκλου Σπουδών,

Σας υπενθυμίζουμε ότι η καταβολή των διδάκτρων σπουδών για τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 πρέπει να περατωθεί πριν την έναρξη της περιόδου των μαθημάτων (μέχρι Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012).

Συγκεκριμένα:
Το σύνολο των διδάκτρων ανέρχεται στο ποσό των 2220 ευρώ το οποίο πληρώνετε ως εξής:
α) Για τη διδακτορική σας διατριβή  αντιστοιχούν δίδακτρα ποσού 720 ευρώ και πληρώνετε:
-300 ευρώ με την εγγραφή σας
-420 ευρώ με τον ορισμό της 7/μελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής
σας διατριβής

β) Κάθε εξάμηνο πληρώνετε τα δίδακτρα που αντιστοιχούν στα μαθήματα που δηλώσατε να
παρακολουθήσετε

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ  δίδακτρα
 Προχωρημένη Στατιστική   240
 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές  240
 Μάθημα επιλογής Ι*  240
 Μάθημα επιλογής ΙΙ*  240
 Μάθημα επιλογής ΙΙΙ*  240
 Μαθητεία **  300

Τα δίδακτρα θα πρέπει να καταβληθούν σε οποιοδήποτε κατάστημα της
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
στον αριθμό λογαριασμού: GR 85 0172 3520 0053 5204 5066 934.

Αυτός ο λογαριασμός αντιστοιχεί στον Ειδικό Λογαριασμό του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης. Στο αποδεικτικό έγγραφο πληρωμής:

α) να αναγράφεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμό σας
β) στο μέρος όπου πρέπει να αιτιολογηθεί η πληρωμή να γράψετε «Δίδακτρα ΔΜΠΣ-ΤΕΦΑΑ»  και
γ) μαζί με την υπογραφή σας να αναγράφετε οπωσδήποτε και πάλι το ονοματεπώνυμό σας.

Στη Γραμματεία του Προγράμματος θα πρέπει να καταθέσετε μία ευκρινή φωτοτυπία ώστε να είναι αναγνώσιμα όλα τα στοιχεία (FAX: 25310 39676)
Tηλέφωνο επικοινωνίας 25310 39675