Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεμβρίου 2012

Pin It
Ημερομηνία Ώρα Μαθήματα Κορμού Α’ εξαμήνου (17-21/09/2012)
Δευτέρα  17/9/2012 10:00-12:00 Κίνηση και Επεξεργασία μαθησιακές προσαρμογές (804)  
Δευτέρα  17/9/2012 17:00-19:00 Σχεδιασμός, εφαρμογή και παρουσίαση ερευνητικών δεδομένων (801)  
Τρίτη 18/9/2012 10:00-12:00 Εφαρμοσμένη Φυσιολογία της άσκησης (803)  
Παρασκευή 21/9/2012 13:00-15:00  Αρχές μεγιστοποίησης απόδοσης και επίδοσης (805)  
Παρασκευή 21/9/2012 15:00-17:00 Λειτουργική ανατομική – Μηχανική κίνησης  (806)