Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2012

Pin It

Η εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2012 για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες διαρκεί από Δευτέρα 17 έως Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2012.