Πρόγραμμα εξεταστικής υποψήφιων διδακτόρων περιόδου Ιουνίου 2012

Pin It

Δευτέρα 28 Μαΐου 2012

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΙΘΟΥΣΑ
15:00-18:00 Προχωρημένη Στατιστική Τηλεδιάσκεψης
18:00-21:00 Ηλεκτρονικοί  Υπολογιστές Η/Υ 1