Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγησης υποτροφίας

Pin It

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την επιλογή υποτρόφου για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας
από τα έσοδα δωρεάς της εταιρείας «LEAD, Αειφόρος Ανάπτυξη, Α.Ε.»

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ κατεβάστε τα παρακάτω PDF αρχεία:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (PDF: 106Kb)
  2. ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ (D0C: 28Kb)