Μαθήματα Ειδικότητας: Ταε Κβο Ντο

Pin It
Προαπαιτούμενο Μάθημα Ειδικότητας
Κωδ. Μαθ.   Μάθημα Γ´ εξαμήνου   Κωδ. Μαθ.   Μάθημα Δ´ εξαμήνου
N033 Εισαγωγή στο Ταε Κβο Ντο - -
Μαθήματα Ειδικότητας
Κωδ. Μαθ. Μάθημα Ε´ εξαμήνου Κωδ. Μαθ. Μάθημα ΣΤ´ εξαμήνου
N471 Μεθοδολογική Ανάπτυξη Τεχνικής προσαρμογής στο Ταε Κβο Ντο N472 Τεχνικοτακτική προσέγγιση του αγωνιστικού Ταε Κβο Ντο
Κωδ. Μαθ. Μάθημα Ζ´ εξαμήνου Κωδ. Μαθ. Μάθημα Η´ εξαμήνου
N473 Αγωνιστικό Ταε Κβο Ντο Ειδικά προπονητικά θέματα N475 Αγωνιστικότητα του Ταε Κβο Ντο και παράμετροι διεξαγωγής του
N474 Πρακτική Άσκηση Ειδικότητας - -