Έρευνα

Pin It

BLD042832Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Δ.Π.Θ. δίνει ιδιαίτερη σημασία στην έρευνα, την οποία ενισχύει και προωθεί τόσο στο προπτυχιακό όσο και στο μεταπτυχιακό, διδακτορικό και μεταδιδακτορικό κύκλο σπουδών. Αυτό επιτυγχάνεται με τη διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων τα οποία ανταποκρίνονται στις εξειδικευμένες ανάγκες της σύγχρονης επιστήμης, ενσωματώνοντας στο περιεχόμενο διδασκαλίας τους τις τελευταίες εξελίξεις της φυσικής αγωγής στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Παράλληλα, μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος υλοποιούν εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλα πανεπιστήμια, φορείς και οργανισμούς προωθώντας την επιστημονική έρευνα προσφέροντας νέα δεδομένα στην σύγχρονη αθλητική επιστήμη.