Κατεύθυνση: Προπονητική

Pin It
Κωδ. Μαθ.   Μαθήματα Ε´ εξαμήνου   Κωδ. Μαθ.   Μαθήματα ΣΤ´ εξαμήνου
N311 Αθλητική Εμβιομηχανική N313 Αθλητική Φυσιολογία
N312 Διδασκαλία-Εκμάθηση Αθλητικών Δεξιοτήτων N314 Βιοχημεία της Άσκησης
 
Κωδ. Μαθ. Μαθήματα Ζ´ εξαμήνου Κωδ. Μαθ. Μαθήματα Η´ εξαμήνου
N315 Νέες Τεχνολογίες στον Αθλητισμό N317 Διατροφή και Αθλητική Απόδοση
N316 Αρχές Σχεδιασμού και Καθοδήγησης
της Προπόνησης
- -
 
Α/Α Ειδικότητες Α/Α Ειδικότητες
1. Αντιπτέριση (Μπάτμιντον) 2. Αντισφαίριση
3. Καλαθοσφαίριση 4. Κλασικός Αθλητισμός
5. Κολύμβηση 6. Πάλη
7. Πετοσφαίριση 8. Ποδόσφαιρο
9. Ρυθμική Γυμναστική 10. Ταε Κβο Ντο

Τα μαθήματα της Κατεύθυνσης απαιτούν την υποχρεωτική παρουσία των φοιτητών - τριών

ΑΠΟΥΣΙΕΣ: Οι παρουσίες είναι υποχρεωτικές και οι φοιτητές δικαιούνται ανά εξάμηνο, 4 απουσίες για τα μαθήματα που διδάσκονται δύο ώρες/εβδομάδα και 8 απουσίες για τα μαθήματα που διδάσκονται 4 ώρες/εβδομάδα (Απόφαση Γενικής Συνέλευσης 472/17.05.2016).

Κάθε Ειδικότητα εντάσσεται σε συγκεκριμένη Κατεύθυνση. Με τη δήλωση της Ειδικότητας οι φοιτητές – τριες εντάσσονται αυτομάτως στην αντίστοιχη Κατεύθυνση και υποχρεούνται παράλληλα με τα μαθήματα της Ειδικότητας να παρακολουθήσουν και τα μαθήματα της αντίστοιχης Κατεύθυνσης.

Ο φοιτητής – τρια που εισάγεται στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. ως αθλητής - τρια, υποχρεούται να ακολουθήσει την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημείωσε τη διάκριση, με βάση την οποία έγινε η εισαγωγή του, εφόσον το τμήμα χορηγεί την συγκεκριμένη ειδικότητα.