Ακαδημαϊκό ημερολόγιο έτους 2023-2024

Χειμερινό εξάμηνο

Διάρκεια διδασκαλίας
Από Δευτέρα 2/10/2023 έως Παρασκευή 22/12/2023
Από Δευτέρα 8/1/2024 έως Παρασκευή 12/1/2024
Αναπλήρωση μαθημάτων: από Δευτέρα 15/1/2024 έως Παρασκευή 19/1/2024

Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου Φεβρουαρίου
Από Δευτέρα 22/1/2024 έως Παρασκευή 9/2/2024

Εαρινό εξάμηνο

Διάρκεια διδασκαλίας
Από Δευτέρα 19/2/2024έως Παρασκευή 26/4/2024
Από Δευτέρα 13/5/2024 έως Παρασκευή 31/5/2024
Αναπλήρωση μαθημάτων: από Δευτέρα 3/6/2024 έως Παρασκευή 7/6/2024

Εξεταστική περίοδος Ιουνίου
Από Δευτέρα 10/6/2024 έως Παρασκευή 28/6/2024

Περίοδος επαναληπτικών εξετάσεων για τα δύο εξάμηνα
Από Δευτέρα 2/09/2024 έως Παρασκευή 20/9/2024

Αργίες (Χειμερινό εξάμηνο)

Παρασκευή 17/11/2023 (Επέτειος Πολυτεχνείου)

Διακοπές για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά:
από Σάββατο 24/12/2023 έως και Παρασκευή 06/01/2024

Αργίες (Εαρινό εξάμηνο)

Από Παρασκευή 15/3/2024 έως Καθαρά Δευτέρα 18/3/2024
Δευτέρα 25/3/2024 (Εθνική Επέτειος)
Μ. Τετάρτη 1/5/2024 (Πρωτομαγιά)
Τρίτη 14/5/2024 (Απελευθέρωση Κομοτηνής)
Δευτέρα 24/6/2024 (Εορτή Αγίου Πνεύματος)

Διακοπές Πάσχα:
Από Μ. Δευτέρα 29/04/2024 έως Παρασκευή 10/05/2024

Δηλώσεις μαθημάτων και αντίστοιχες ημερομηνίες

Εξάμηνο σπουδών που πρέπει να γίνει η δήλωση Τι πρέπει να επιλεγεί;
Πριν την έναρξη του Γ΄ εξαμήνου 2 μαθήματα επιλογής για το Γ΄ εξάμηνο  (1ο και 2ο μάθημα επιλογής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάποια από τα μαθήματα αυτά είναι προαπαιτούμενα αντίστοιχων Ειδικοτήτων)
Πριν την έναρξη του Δ΄ εξαμήνου 1 μάθημα επιλογής για το Δ΄ εξάμηνο (3ο  μάθημα επιλογής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάποια από τα μαθήματα επιλογής είναι προαπαιτούμενα αντίστοιχων Ειδικοτήτων)
Πριν την έναρξη του Ε΄ εξαμήνου Ειδικότητα (αφού έχει κατοχυρωθεί το αντίστοιχο προαπαιτούμενο μάθημα)
Πριν την έναρξη του Ε΄ εξαμήνου 1 μάθημα ελεύθερης επιλογής για το Ε΄ εξάμηνο (4ο μάθημα ελεύθερης επιλογής)
Πριν την έναρξη του ΣΤ΄ εξαμήνου 1 μάθημα ελεύθερης επιλογής για το ΣΤ΄ εξάμηνο (5ο μάθημα ελεύθερης επιλογής) ή
το μάθημα «N165 - Εργαστήριο Επιστημονικής Προσέγγισης Διπλωματικής Εργασίας»
(που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας)
Πριν την έναρξη του Ζ΄ εξαμήνου 1 μάθημα ελεύθερης επιλογής για το Ζ΄ εξάμηνο (6ο μάθημα ελεύθερης επιλογής) ή
δήλωση εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας (κατάθεση θέματος Διπλωματικής εργασίας)
και δήλωση του μαθήματος «N175 – Εργαστήριο Παρουσίασης και Ανάλυσης Δεδομένων μέσω Η/Υ»
(που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας).
Πριν την έναρξη του Η΄ εξαμήνου 1 μάθημα ελεύθερης επιλογής για το Η΄ εξάμηνο (7ο μάθημα ελεύθερης επιλογής) ή
Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας


Προσοχή:
Για τη δήλωση Ειδικότητας:
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δήλωση και παρακολούθηση μιας Ειδικότητας είναι η δήλωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση στο αντίστοιχο προαπαιτούμενο μάθημα, που έχει προκαθοριστεί από τη συγκεκριμένη Ειδικότητα, με βαθμό τουλάχιστον επτά (7). Η κάθε Ειδικότητα εντάσσεται σε συγκεκριμένη Κατεύθυνση. Παράλληλα με την παρακολούθηση των μαθημάτων της Ειδικότητας είναι υποχρεωτική και η παρακολούθηση των μαθημάτων της αντίστοιχης Κατεύθυνσης.

Για την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: Για την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας αποτελεί προϋπόθεση η δήλωση και επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων «N165 - Εργαστήριο Επιστημονικής Προσέγγισης Διπλωματικής Εργασίας» και «N175 – Εργαστήριο Παρουσίασης και Ανάλυσης Δεδομένων μέσω Η/Υ», στα αντίστοιχα εξάμηνα σπουδών.

Για τη δημιουργία τμήματος σε κάποιο μάθημα επιλογής: Για να δημιουργηθεί τμήμα
• σε μάθημα επιλογής (προαπαιτούμενο ή ελεύθερης επιλογής) που έχει πρακτικό χαρακτήρα και σχετίζεται με ατομικό άθλημα, θα πρέπει να επιλεγεί τουλάχιστον από τέσσερις (4) φοιτητές – τριες, ενώ
• σε μάθημα επιλογής (προαπαιτούμενο ή ελεύθερης επιλογής) που έχει πρακτικό χαρακτήρα και σχετίζεται με ομαδικό άθλημα ή είναι θεωρητικού χαρακτήρα, θα πρέπει να επιλεγεί τουλάχιστον από έξι (6) φοιτητές – τριες.

Για τη δημιουργία τμήματος Ειδικότητας: Για να δημιουργηθεί τμήμα Ειδικότητας πρέπει να έχει επιλεγεί τουλάχιστον
• από τέσσερις (4) φοιτητές – τριες για τις Ειδικότητες των ατομικών αθλημάτων, και
• από έξι (6) φοιτητές – τριες για τις Ειδικότητες των ομαδικών αθλημάτων και τις θεωρητικές Ειδικότητες.

Πότε, Πώς και Πού κατατίθενται οι δηλώσεις;
Οι δηλώσεις των μαθημάτων (Επιλογής – Κατεύθυνσης – Ειδικότητας – Διπλωματικής), θα γίνονται ηλεκτρονικά, πριν την έναρξη του αντίστοιχου εξαμήνου, στη διεύθυνση: https://unistudent.duth.gr/main.asp
Οι ακριβείς ημερομηνίες των δηλώσεων θα ανακοινώνονται κάθε φορά από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Οι προθεσμίες θα είναι αποκλειστικές και μετά το πέρας τους καμία δήλωση δεν θα γίνεται δεκτή.

Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114), ο οποίος οριοθέτησε εκ νέου το πλαίσιο των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα, διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στην οργάνωση ΠΜΣ (από το 1993), λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (εντατικής φοίτησης) για εξειδίκευση στα γνωστικά πεδία του Τμήματος και συγκεκριμένα:

Για περισσότερες πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα παρακαλούμε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος για τα Π.Μ.Σ., τηλέφωνο 25310 39622 καθώς και στην ιστοσελίδα του κάθε Π.Μ.Σ.

Διδακτορικές σπουδές

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης (ΔΠΘ) διαθέτει πολυετή εμπειρία (από το 1988) στην οργάνωση του τρίτου κύκλου σπουδών αρχικά σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 1268/1982 (ΦΕΚ Α΄ 87) και 2083/1992 (ΦΕΚ Α΄ 159), μετέπειτα μέσω του διδακτορικού κύκλου σπουδών:

  1. του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος (Υ.Α. αριθ. Β1/228/26.3.1993 - ΦΕΚ 240/8.4.1993 τ. Β΄ και Υ.Α. τροποποίησης αριθ. Β7/318/4.6.1998 - ΦΕΚ 633/24.6.1998 τ. Β΄).
  2. του διδιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στην «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής» των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Υ.Α. αριθ. 43320/Β7/18.06.2002 - ΦΕΚ 825/02.07.2002 τ. Β΄

εν συνεχεία από το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148)

Από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 ο τρίτος κύκλος σπουδών στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής περιλαμβάνει την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής και ολοκληρώνεται με την απονομή Διδακτορικού Τίτλου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114) και των εν ισχύι ευρισκομένων σχετικών διατάξεων και αποφάσεων.

Οι σπουδές για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος παρέχουν εξειδίκευση στα γνωστικά πεδία του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, αλλά και σε συγγενή πεδία.

Ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 462/ τ.Β’/14.02.2018) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2592/ τ.Β’/28.06.2019) αναφέρεται στη διαδικασία αποδοχής του υποψήφιου διδάκτορα, στην αποτίμηση της προόδου του και στην αποπεράτωση της διδακτορικής διατριβής του καθώς επίσης στους κανόνες φοίτησης, στις υποχρεώσεις και στα δικαιώματά του.

Οι διατάξεις του ν. 4485/2017 εφαρμόζονται και για τους υποψήφιους διδάκτορες που έχουν γίνει δεκτοί πριν από την έναρξη ισχύος του, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει οριστεί η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή.

Όσοι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής κατά την δημοσίευση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών, υποχρεούνται στην ολοκλήρωσή της μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, σύμφωνα με τις προκαθορισμένες ακαδημαϊκές απαιτήσεις όπως ορίζονται στο πρόγραμμα σπουδών του έτους εισαγωγής τους.

Μετά το πέρας της μέγιστης διάρκειας εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες διαγράφονται από τον κατάλογο των υποψήφιων διδακτόρων του Τμήματος.

Επισημαίνεται ότι εκτός των άλλων οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται κατ' έτος, σε προθεσμία που ορίζεται από τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών: α) σε προφορική παρουσίαση και υποβολή εγγράφως αναλυτικού υπομνήματος ενώπιον της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής τους διατριβής και β) σε ανανέωση εγγραφής.

Πληροφορίες παρέχονται: τηλέφωνο: 25310-39622, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Έντυπα για το Διδακτορικό Δίπλωμα:

Έντυπα Υποψηφίων:


Ανανέωση εγγραφής / παρουσίασης προόδου Δ.Δ.

Ανακοινώσεις:

  1. Ωρολόγιο πρόγραμμα παρακολούθησης διαλέξεων διδακτορικού κύκλου σπουδών και ημερομηνία εξετάσεων 2023-2024
  2. Ωρολόγιο πρόγραμμα παρακολούθησης διαλέξεων διδακτορικού κύκλου σπουδών και ημερομηνία εξετάσεων 2022-2023
  3. Ωρολόγιο πρόγραμμα παρακολούθησης διαλέξεων διδακτορικού κύκλου σπουδών και ημερομηνία εξετάσεων 2021-2022
  4. Ωρολόγιο πρόγραμμα παρακολούθησης διαλέξεων διδακτορικού κύκλου σπουδών και ημερομηνία εξετάσεων 2020-2021

Αλλαγή στις διατάξεις του κανονισμού

Αλλαγή στις διατάξεις του κανονισμού μπορεί να γίνει μετά από σχετική πρόταση καθηγητή στον Τομέα όπου ανήκει και από τη Γραμματεία και το Σύλλογο Φοιτητών στη ΓΣ του Τμήματος, η οποία είναι και το αρμόδιο όργανο να αποφασίζει σχετικά.