Αλλαγή στις διατάξεις του κανονισμού

Αλλαγή στις διατάξεις του κανονισμού μπορεί να γίνει μετά από σχετική πρόταση καθηγητή στον Τομέα όπου ανήκει και από τη Γραμματεία και το Σύλλογο Φοιτητών στη ΓΣ του Τμήματος, η οποία είναι και το αρμόδιο όργανο να αποφασίζει σχετικά.