Υπηρεσίες

Pin It

4719181Στο χώρο αυτό μπορείτε να βρείτε τις υπηρεσίες που προσφέρει το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης. Ειδικότερα, οι φοιτητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό μπορούν να χρησιμοποιούν: α) την κεντρική βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου για αναζήτηση επιστημονικών άρθρων & βιβλίων, β) την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «Webmail» για την επικοινωνία τους, γ) το σύστημα διαχείρισης συγγραμμάτων και λοιπών βοηθημάτων «Εύδοξος» για την επιλογή & παραλαβή των συγγραμμάτων τους, δ) την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για την εξ’ αποστάσεως διδασκαλία, ε) το σύστημα υποβοήθησης διδασκαλίας «ClassWeb» για την εισαγωγή παρουσιών & βαθμολογίας και στ) το σύστημα γραμματείας φοιτητών «Unistudent» για τη δήλωση μαθημάτων και παρακολούθηση βαθμολογιών. Επιπλέον, παρουσιάζεται ο σύλλογος των φοιτητών «Σπύρος Λούης», οι κανονισμοί χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι προϋποθέσεις – διαδικασίες για την φοιτητική μέριμνα.