Κατευθύνσεις - Ειδικότητες

Pin It

Για την επιλογή και παρακολούθηση μιας Ειδικότητας στο 3ο και 4ο έτος σπουδών, κάθε φοιτητής – τρια θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει παρακολουθήσει το αντίστοιχο προαπαιτούμενο μάθημα της συγκεκριμένης Ειδικότητας και να έχει αξιολογηθεί με βαθμό τουλάχιστον επτά (7).

Ως προαπαιτούμενο μάθημα της κάθε Ειδικότητας που αντιστοιχεί σε κάποιο από τα βασικά πρακτικά μαθήματα του κορμού, ορίζεται το αντίστοιχο πρακτικό μάθημα Διδακτικής που προσφέρεται στο εαρινό εξάμηνο του 1ου (Β’) ή του 2ου (Δ’) έτους σπουδών.

Για τις υπόλοιπες Ειδικότητες, που δεν έχουν αντίστοιχο μάθημα στον κορμό (1ο και 2ο έτος) ή δεν έχουν αντίστοιχο μάθημα Διδακτικής, ορίζονται συγκεκριμένα μαθήματα ως προαπαιτούμενα μαθήματα επιλογής στο χειμερινό (Γ’) ή στο εαρινό (Δ’) εξάμηνο του 2ου έτους σπουδών.

  • Οι δηλώσεις των προαπαιτούμενων μαθημάτων, τα οποία προσφέρονται μόνο στο χειμερινό ή μόνο στο θερινό εξάμηνο, γίνονται πριν την έναρξη του αντίστοιχου εξαμήνου.
  • Οι ακριβείς ημερομηνίες και ο τρόπος κατάθεσης των δηλώσεων θα ανακοινώνεται κάθε φορά από τη Γραμματεία του Τμήματος