Μαθήματα επιλογής

Pin It

Στο 2ο έτος σπουδών τα μαθήματα επιλογής που προσφέρονται είναι:

  • προαπαιτούμενα μαθήματα των Ειδικοτήτων, που δεν έχουν καθόλου αντίστοιχα μαθήματα στον κορμό (1ο και 2ο έτος) ή δεν έχουν αντίστοιχο μάθημα Διδακτικής, και
  • μαθήματα ελεύθερης επιλογής

Προσοχή: Κάθε προαπαιτούμενο μάθημα προσφέρεται μόνο στο Χειμερινό (Χ) (Γ΄ εξάμηνο) ή μόνο στο Θερινό εξάμηνο (Θ) (Δ΄ εξάμηνο) του 2ου έτους σπουδών.

Για τη δήλωση και παρακολούθηση μιας Ειδικότητας είναι απαραίτητη προϋπόθεση η δήλωση και επιτυχής παρακολούθηση (με βαθμό τουλάχιστον 7) του αντίστοιχου προαπαιτούμενου μαθήματος της συγκεκριμένης Ειδικότητας.