Β΄- έτος σπουδών

Pin It
Κωδ. Μαθ. Μαθήματα κορμού Γ´ εξαμήνου Ω/Εβδ. ECTS
Ν131 Ποδόσφαιρο 2 2
Ν132 Πετοσφαίριση 2 2
Ν133 Χειροσφαίριση 2 2
Ν134 Ενόργανη Γυμναστική 2 2
Ν135 Εισαγωγή στον Παραδοσιακό Χορό 2 4
N0.. 1ο προαπαιτούμενο μάθημα επιλογής 2 3
N0.. 2ο προαπαιτούμενο μάθημα επιλογής 2 3
Ν136 Εργοφυσιολογία 2 4
Ν137 Φυσική Αγωγή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 2 4
Ν138 Αθλητικές Κακώσεις 2 4
Κωδ. Μαθ. Μαθήματα κορμού Δ´ εξαμήνου Ω/Εβδ. ECTS
Ν141 Διδακτική του Ποδοσφαίρου 2 2
Ν142 Διδακτική της Πετοσφαίρισης 2 2
Ν143 Διδακτική της Χειροσφαίρισης 2 2
Ν144 Διδακτική της Ενόργανης Γυμναστικής 2 2
N0.. 3ο προαπαιτούμενο μάθημα επιλογής 2 3
Ν145 Ιστορία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 2 4
Ν146 Φυσική Αγωγή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 2 4
Ν147 Προπονητική 2 4
Ν148 Εργαστήριο Αθλητικής Απόδοσης 2 4
N149 Διδακτική Μεθοδολογία 2 3


Τα υποχρεωτικά πρακτικά μαθήματα που προσφέρονται στο εαρινό εξάμηνο (Β’ ή Δ’ εξάμηνο), καθώς και μέρος των μαθημάτων επιλογής που προσφέρονται στο Βασικό Κύκλο σπουδών (1ο, 2ο, 3ο μάθημα επιλογής) είναι προαπαιτούμενα μαθήματα αντίστοιχων Ειδικοτήτων.

Για τη δήλωση και παρακολούθηση μιας Ειδικότητας στον Κύκλο Εξειδίκευσης (3ο και 4ο έτος σπουδών) είναι απαραίτητη προϋπόθεση η δήλωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση στο αντίστοιχο προαπαιτούμενο μάθημα της συγκεκριμένης Ειδικότητας με βαθμό τουλάχιστον επτά (7).