Διδακτορικές σπουδές

Pin It

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης (ΔΠΘ) διαθέτει πολυετή εμπειρία (από το 1988) στην οργάνωση του τρίτου κύκλου σπουδών αρχικά σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 1268/1982 (ΦΕΚ Α΄ 87) και 2083/1992 (ΦΕΚ Α΄ 159), μετέπειτα μέσω του διδακτορικού κύκλου σπουδών:

  1. του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος (Υ.Α. αριθ. Β1/228/26.3.1993 - ΦΕΚ 240/8.4.1993 τ. Β΄ και Υ.Α. τροποποίησης αριθ. Β7/318/4.6.1998 - ΦΕΚ 633/24.6.1998 τ. Β΄).
  2. του διδιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στην «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής» των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Υ.Α. αριθ. 43320/Β7/18.06.2002 - ΦΕΚ 825/02.07.2002 τ. Β΄

εν συνεχεία από το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148)

Από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 ο τρίτος κύκλος σπουδών στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής περιλαμβάνει την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής και ολοκληρώνεται με την απονομή Διδακτορικού Τίτλου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114) και των εν ισχύι ευρισκομένων σχετικών διατάξεων και αποφάσεων.

Οι σπουδές για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος παρέχουν εξειδίκευση στα γνωστικά πεδία του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, αλλά και σε συγγενή πεδία.

Ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 462/ τ.Β’/14.02.2018) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2592/ τ.Β’/28.06.2019) αναφέρεται στη διαδικασία αποδοχής του υποψήφιου διδάκτορα, στην αποτίμηση της προόδου του και στην αποπεράτωση της διδακτορικής διατριβής του καθώς επίσης στους κανόνες φοίτησης, στις υποχρεώσεις και στα δικαιώματά του.

Οι διατάξεις του ν. 4485/2017 εφαρμόζονται και για τους υποψήφιους διδάκτορες που έχουν γίνει δεκτοί πριν από την έναρξη ισχύος του, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει οριστεί η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή.

Όσοι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής κατά την δημοσίευση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών, υποχρεούνται στην ολοκλήρωσή της μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, σύμφωνα με τις προκαθορισμένες ακαδημαϊκές απαιτήσεις όπως ορίζονται στο πρόγραμμα σπουδών του έτους εισαγωγής τους.

Μετά το πέρας της μέγιστης διάρκειας εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες διαγράφονται από τον κατάλογο των υποψήφιων διδακτόρων του Τμήματος.

Επισημαίνεται ότι εκτός των άλλων οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται κατ' έτος, σε προθεσμία που ορίζεται από τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών: α) σε προφορική παρουσίαση και υποβολή εγγράφως αναλυτικού υπομνήματος ενώπιον της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής τους διατριβής και β) σε ανανέωση εγγραφής.

Πληροφορίες παρέχονται: τηλέφωνο: 25310-39622, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Έντυπα για το Διδακτορικό Δίπλωμα:

Έντυπα Υποψηφίων:


Ανανέωση εγγραφής / παρουσίασης προόδου Δ.Δ.

Ανακοινώσεις:

  1. Πρόγραμμα εξεταστικής Διδακτορικού κύκλου σπουδών περιόδου Ιουνίου & Σεπτεμβρίου 2024
  2. Ωρολόγιο πρόγραμμα παρακολούθησης διαλέξεων διδακτορικού κύκλου σπουδών και ημερομηνία εξετάσεων 2023-2024
  3. Ωρολόγιο πρόγραμμα παρακολούθησης διαλέξεων διδακτορικού κύκλου σπουδών και ημερομηνία εξετάσεων 2022-2023
  4. Ωρολόγιο πρόγραμμα παρακολούθησης διαλέξεων διδακτορικού κύκλου σπουδών και ημερομηνία εξετάσεων 2021-2022