Μαθήματα Ειδικότητας: Αντισφαίριση

Pin It
Προαπαιτούμενο Μάθημα Ειδικότητας
Κωδ. Μαθ.   Μάθημα Γ´ εξαμήνου   Κωδ. Μαθ.   Μάθημα Δ´ εξαμήνου
- - N041 Εισαγωγή στην Αντισφαίριση
Μαθήματα Ειδικότητας
Κωδ. Μαθ. Μάθημα Ε´ εξαμήνου Κωδ. Μαθ. Μάθημα ΣΤ´ εξαμήνου
N441 Απόκτηση Βασικών Ικανοτήτων – Βασικά Χτυπήματα N442 Απόκτηση Ειδικών Ικανοτήτων στην Αντισφαίριση– Ειδικά Χτυπήματα
Κωδ. Μαθ. Μάθημα Ζ´ εξαμήνου Κωδ. Μαθ. Μάθημα Η´ εξαμήνου
N443 Απόκτηση Ικανότητας Διδασκαλίας-Βελτίωση Ατομικής Ικανότητας Επίδοσης N445 Απόκτηση Προπονητικής Ικανότητας-Διοργάνωση Αγώνων
N444 Πρακτική Άσκηση Ειδικότητας - -