Κατεύθυνση: Άσκηση σε Ειδικούς Πληθυσμούς

Pin It
Κωδ. Μαθ.   Μαθήματα Ε´ εξαμήνου   Κωδ. Μαθ.   Μαθήματα ΣΤ´ εξαμήνου
N331 Ειδικές Παθήσεις και Άσκηση N333 Λειτουργική ανατομική μηχανική της κίνησης
N332 Κλινική Εργοφυσιολογία N334 Νέες Τεχνολογίες στην Υγεία
 
Κωδ. Μαθ. Μαθήματα Ζ´ εξαμήνου Κωδ. Μαθ. Μαθήματα Η´ εξαμήνου
N335 Θεραπευτική άσκηση - Είδη & Τεχνικές N337 Άσκηση & Τρίτη Ηλικία
N336 Διατροφή - -
 
Α/Α Ειδικότητες Α/Α Ειδικότητες
1. Προπόνηση Αποκατάστασης σε Μυοσκελετικές Κακώσεις και Παθήσεις 2. Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή - Δραστηριότητα

Τα μαθήματα της Κατεύθυνσης απαιτούν την υποχρεωτική παρουσία των φοιτητών - τριών

ΑΠΟΥΣΙΕΣ: Οι παρουσίες είναι υποχρεωτικές και οι φοιτητές δικαιούνται ανά εξάμηνο, 4 απουσίες για τα μαθήματα που διδάσκονται δύο ώρες/εβδομάδα και 8 απουσίες για τα μαθήματα που διδάσκονται 4 ώρες/εβδομάδα (Απόφαση Γενικής Συνέλευσης 472/17.05.2016).

Κάθε Ειδικότητα εντάσσεται σε συγκεκριμένη Κατεύθυνση. Με τη δήλωση της Ειδικότητας οι φοιτητές – τριες εντάσσονται αυτομάτως στην αντίστοιχη Κατεύθυνση και υποχρεούνται παράλληλα με τα μαθήματα της Ειδικότητας να παρακολουθήσουν και τα μαθήματα της αντίστοιχης Κατεύθυνσης.

Ο φοιτητής – τρια που εισάγεται στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. ως αθλητής - τρια, υποχρεούται να ακολουθήσει την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημείωσε τη διάκριση, με βάση την οποία έγινε η εισαγωγή του, εφόσον το τμήμα χορηγεί την συγκεκριμένη ειδικότητα.