Γ΄- έτος σπουδών

Pin It
Κωδ. Μαθ. Μαθήματα κορμού Ε´ εξαμήνου Ω/Εβδ. ECTS
N151 Τεχνικές Έρευνας 2 4
N152 Οργάνωση Γυμναστηρίων & Προγραμμάτων Εργασιακού Αθλητισμού 2 2
N153 Διδακτική της Τεχνικής Ασκήσεων με Βάρη 2 2
N3.. 1ο μάθημα Κατεύθυνσης 2 7
N3.. 2ο μάθημα Κατεύθυνσης 2 7
N4..-N5.. 1ο μάθημα Ειδικότητας 6 6
N0.. 4ο μάθημα ελεύθερης επιλογής 2 2
Κωδ. Μαθ. Μαθήματα κορμού ΣΤ´ εξαμήνου Ω/Εβδ. ECTS
N161 Στατιστική στη Φυσική Αγωγή 2 4
N162 Σχεδιασμός της Προπόνησης με Αντιστάσεις 2 2
N3.. 3ο μάθημα Κατεύθυνσης 2 7
N3.. 4ο μάθημα Κατεύθυνσης 2 7
N4..-N5.. 2ο μάθημα Ειδικότητας 4 8
N0.. 5ο μάθημα ελεύθερης επιλογής * 2 2
N165 Εργαστήριο Επιστημονικής Προσέγγισης Διπλωματικής Εργασίας * 2 2


* Κάθε φοιτητής – τρια μπορεί να επιλέξει στον Κύκλο Εξειδίκευσης ή 4 μαθήματα επιλογής (4o, 5ο , 6ο, 7ο μάθημα επιλογής)
ή 1 μάθημα ελεύθερης επιλογής (4ο μάθημα επιλογής) και διπλωματική εργασία (μαθήματα με κωδικό Ν165, Ν175 και Ν185).

Για την εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας (μάθημα Ν185) είναι απαραίτητη προϋπόθεση η δήλωση και επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων Ν165 και Ν175, στο ΣΤ΄ και Ζ΄ εξάμηνο αντίστοιχα, αντί του 5ου, 6ου και 7ου μαθήματος ελεύθερης επιλογής.