Μαθήματα υποχρεωτικής παρακολούθησης

Pin It

ΑΠΟΥΣΙΕΣ: Στα μαθήματα όλων των εξαμήνων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, όπου οι παρουσίες είναι υποχρεωτικές, οι φοιτητές δικαιούνται ανά εξάμηνο, 4 απουσίες για τα μαθήματα που διδάσκονται δύο ώρες/εβδομάδα και 8 απουσίες για τα μαθήματα που διδάσκονται 4 ώρες/εβδομάδα (Απόφαση Γενικής Συνέλευσης 472/17.05.2016)

Α΄- έτος σπουδών

Κωδ. Μαθήματα Α' εξαμήνου Κωδ. Μαθήματα Β' εξαμήνου
N111 Κολύμβηση N121 Διδακτική της Κολύμβησης
N112 Κλασικός Αθλητισμός N122 Διδακτική του Κλασικού Αθλητισμού
N113 Καλαθοσφαίριση N123 Διδακτική της Καλαθοσφαίρισης
N114 Γυμναστική    
N119 Νέες Τεχνολογίες στη Φυσική Αγωγή    


Β΄- έτος σπουδών

Κωδ. Μαθήματα Γ' εξαμήνου Κωδ. Μαθήματα Δ' εξαμήνου
Ν131 Ποδόσφαιρο Ν141 Διδακτική του Ποδοσφαίρου
Ν132 Πετοσφαίριση Ν142 Διδακτική της Πετοσφαίρισης
Ν133 Χειροσφαίριση Ν143 Διδακτική της Χειροσφαίρισης
Ν134 Ενόργανη Γυμναστική Ν144 Διδακτική της Ενόργανης Γυμναστικής
Ν135 Εισαγωγή στον Παραδοσιακό Χορό N0.. 3ο μάθημα επιλογής
Ν0.. 1ο μάθημα επιλογής N148 Εργαστήριο Αθλητικής Απόδοσης
Ν0.. 2ο μάθημα επιλογής N149 Διδακτική Μεθοδολογία


Γ΄- έτος σπουδών

Κωδ. Μαθήματα Ε' εξαμήνου Κωδ. Μαθήματα ΣΤ' εξαμήνου
N153 Διδακτική της Τεχνικής των Ασκήσεων με Βάρη N162 Σχεδιασμός της Προπόνησης με Αντιστάσεις
N3.. 1ο μάθημα Κατεύθυνσης N3.. 3ο μάθημα Κατεύθυνσης
N3.. 2ο μάθημα Κατεύθυνσης N3.. 4ο μάθημα Κατεύθυνσης
N4..-N5.. 1ο μάθημα Ειδικότητας N4..-N5.. 2ο μάθημα Ειδικότητας
N0.. 4ο μάθημα ελεύθερης επιλογής N0.. 5ο μάθημα ελεύθερης επιλογής *
 -  - N165 Εργαστήριο Επιστημονικής Προσέγγισης Διπλωματικής Εργασίας *


Δ΄- έτος σπουδών

Κωδ. Μαθήματα Ζ' εξαμήνου Κωδ. Μαθήματα Η' εξαμήνου
Ν3.. 5ο μάθημα Κατεύθυνσης N181 Πρακτική άσκηση στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Ν3.. 6ο μάθημα Κατεύθυνσης Ν3.. 7ο μάθημα Κατεύθυνσης
Ν4..-Ν5.. 3ο μάθημα Ειδικότητας Ν4..-Ν5.. 4ο μάθημα Ειδικότητας
Ν4..-Ν5.. Πρακτική Άσκηση Ειδικότητας Ν0.. 7ο μάθημα ελεύθερης επιλογής *
Ν0.. 6ο μάθημα ελεύθερης επιλογής *    
Ν175 Εργαστήριο Παρουσίασης και Ανάλυσης Δεδομένων μέσω Η/Υ * -  


* Κάθε φοιτητής – τρια μπορεί να επιλέξει στον Κύκλο Εξειδίκευσης (3ο & 4ο έτος σπουδών)
ή 4 μαθήματα ελεύθερης επιλογής (4ο , 5ο, 6ο, 7ο μάθημα ελεύθερης επιλογής)
ή 1 μαθήματα ελεύθερης επιλογής (4ο μάθημα επιλογής) και διπλωματική εργασία (τα μαθήματα με κωδικό N165 και N175 και στη συνέχεια να εκπονήσει την διπλωματική του εργασία – «N185 - Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας»).

- Ο φοιτητής-τρια εγγράφεται στη σχολή στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται και δηλώνει τα μαθήματα που επιλέγει.

- Φοιτητής/τρια που δεν δηλώσει κάποιο μάθημα δεν μπορεί να το παρακολουθήσει ούτε και να εξετασθεί σ΄ αυτό.