Μαθήματα Ειδικότητας: Καλαθοσφαίριση

Pin It
Προαπαιτούμενο Μάθημα Ειδικότητας
Κωδ. Μαθ.   Μάθημα Γ´ εξαμήνου   Κωδ. Μαθ.   Μάθημα Δ´ εξαμήνου
- - N123 Διδακτική της Καλαθοσφαίρισης
Μαθήματα Ειδικότητας
Κωδ. Μαθ. Μάθημα Ε ´ εξαμήνου Κωδ. Μαθ. Μάθημα ΣΤ ´ εξαμήνου
N401 Προπόνηση στα Βασικά Στοιχεία & Ατομική Άμυνα N402 Συνδυασμένες Επιθετικές Κινήσεις 2,3,4 Παικτών
Κωδ. Μαθ. Μάθημα Ζ ´ εξαμήνου Κωδ. Μαθ. Μάθημα Η ´ εξαμήνου
N403 Ομαδική, Επιθετική και Αμυντική Τακτική N405 Μεικτές Πιεστικές Άμυνες και Επιθέσεις. Οργάνωση και Καθοδήγηση της Ομάδας
N404 Πρακτική Άσκηση Ειδικότητας - -