Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Εμφανίσεις
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη φοιτητών στη συνέλευση ΣΕΦΑΑ (ΑΔΑ: ΨΒΑΕ46ΨΖΥ1-0ΚΙ) 15 Σεπτεμβρίου 2023 226
Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων προγράμματος υποτροφιών ΙΚΥ- Fulbright Greece 15 Σεπτεμβρίου 2023 162
Παράταση της ηλεκτρονικής εγγραφής επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση 13 Σεπτεμβρίου 2023 589
Ανοιχτές αιτήσεις για νέα μέλη || AIESEC Δ.Π.Θ. 13 Σεπτεμβρίου 2023 184
Εξετάσεις των φοιτητών/τριών του ΔΠΘ που προέρχονται από πληγείσες περιοχές 11 Σεπτεμβρίου 2023 531
Προσβασιμότητα, Δικτύωση και Φοιτητο-κεντρικές Σπουδές: Η συμβολή της Δο.Συ.Π. στην κοινότητα του Δ.Π.Θ. 5 χρόνια Μετά… 08 Σεπτεμβρίου 2023 188
Εγγραφές επιτυχόντων Αλλοδαπών – Αλλογενών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έτους 2023 08 Σεπτεμβρίου 2023 171
Παράταση της ηλεκτρονικής εγγραφής επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση 08 Σεπτεμβρίου 2023 312
Πρόγραμμα υποτροφιών Fulbright για Έλληνες πολίτες ακαδ. έτους 2024-2025 08 Σεπτεμβρίου 2023 106
Εργαστήριο Αυτό-εξέλιξης μέσω της Κίνησης και του Χορού 08 Σεπτεμβρίου 2023 99