Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Εμφανίσεις
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου φοιτητών στην κοσμητεία ΣΕΦΑΑ 07 Δεκεμβρίου 2022 198
Διεξαγωγή εργαστηρίου με τίτλο "Διαπροσωπική Επικοινωνία" Δο.Συ.Π. 02 Δεκεμβρίου 2022 181
Υποβολή αιτήσεων στέγασης-σίτισης φοιτητών από μετεγγραφή ή ειδικών κατηγοριών 01 Δεκεμβρίου 2022 211
Διαπιστωτική πράξη εκλογής εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση της Μονοτμηματικής Σ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ. 01 Δεκεμβρίου 2022 156
Έναρξη υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 5184450 30 Νοεμβρίου 2022 602
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Αν. Κοσμήτορα της Σ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ. 29 Νοεμβρίου 2022 188
Διαδικτυακό σεμινάριο: "Δεξιότητες μελέτης & τεχνικές μάθησης στο πανεπιστήμιο" από τη ΔοΣυΠ 25 Νοεμβρίου 2022 238
#EveryNameCounts: πρωτοβουλία ηλεκτρονικής μεταγραφής Αρχείων Arolsen 25 Νοεμβρίου 2022 166
Ορισμός εκπροσώπων στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ. / Σύλλογος προπτυχιακών φοιτητών 24 Νοεμβρίου 2022 193
Φοιτητικό επίδομα 250 € μέσω της δράσης «σπουδά…ΖΩ!» 24 Νοεμβρίου 2022 502