Μαθήματα Ειδικότητας: Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί

Pin It
Προαπαιτούμενο Μάθημα Ειδικότητας
Κωδ. Μαθ.   Μάθημα Γ´ εξαμήνου   Κωδ. Μαθ.   Μάθημα Δ´ εξαμήνου
-   N042 Ελληνικοί Χοροί
Μαθήματα Ειδικότητας
Κωδ. Μαθ. Μάθημα Ε´ εξαμήνου Κωδ. Μαθ. Μάθημα ΣΤ´ εξαμήνου
N571 Τεχνική του Παραδοσιακού Χορού N572 Μεθοδολογία του Παραδοσιακού Χορού
Κωδ. Μαθ. Μάθημα Ζ´ εξαμήνου Κωδ. Μαθ. Μάθημα Η´ εξαμήνου
N573 Υφολογία του Παραδοσιακού Χορού N575 Σκηνική Παρουσίαση του Παραδοσιακού Χορού
N574 Πρακτική Άσκηση Ειδικότητας - -