Μαθήματα Ειδικότητας: Αθλητικός Τουρισμός & Αναψυχή

Pin It
Προαπαιτούμενο Μάθημα Ειδικότητας
Κωδ. Μαθ.   Μάθημα Γ´ εξαμήνου   Κωδ. Μαθ.   Μάθημα Δ´ εξαμήνου
-   N044 Αθλητική Ψυχαγωγία και Αναψυχή
Μαθήματα Ειδικότητας
Κωδ. Μαθ. Μάθημα Ε´ εξαμήνου Κωδ. Μαθ. Μάθημα ΣΤ´ εξαμήνου
N501 Τουρισμός και Αθλητική Αναψυχή N502 Οργάνωση Υπαίθριων Δραστηριοτήτων και Σπορ Περιπέτειας
Κωδ. Μαθ. Μάθημα Ζ´ εξαμήνου Κωδ. Μαθ. Μάθημα Η´ εξαμήνου
N503 Μάρκετινγκ στον Αθλητικό Τουρισμό και στην Αναψυχή N505 Μαζική Άσκηση
N504 Πρακτική Άσκηση Ειδικότητας - -