Κατεύθυνση: Προπονητική

Pin It

Η κατεύθυνση της προπονητικής του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ. έχει ως στόχους τη μελέτη, διδασκαλία και προετοιμασία των φοιτητών για την κατανόηση και εκμάθηση του ρόλου του προπονητή σε όλα τα επίπεδα όπως α. παιδιά και εφήβους που ασχολούνται με τον αθλητισμό στα αναπτυξιακά του στάδια (π.χ. ακαδημίες, παιδικοεφηβικά τμήματα) και β. αθλητές υψηλού επιπέδου σε όλα τα αθλήματα. Ειδικότερα αυτό θα επιτευχθεί ύστερα από βαθιά γνώση:

  1. Των κινησιολογικών και ανατομικών προσαρμογών για την εφαρμογή προπονητικών προγραμμάτων.
  2. Της επίδρασης των ψυχολογικών παραγόντων στον σχεδιασμό και εφαρμογή των προπονητικών προγραμμάτων.
  3. Των μαθησιακών προσαρμογών για την εφαρμογή προπονητικών προγραμμάτων.
  4. Στο σχεδιασμό προπονητικών προγραμμάτων με στόχο την ανάπτυξη της μυϊκής δύναμης και μυϊκής ισχύος των αθλητών.
  5. Στο σχεδιασμό προπονητικών προγραμμάτων με στόχο την ανάπτυξη της καρδιοαναπνευστικής ικανότητας των αθλητών.
  6. Στο σχεδιασμό προπονητικών προγραμμάτων με στόχο την ανάπτυξη της ευλυγισίας των αθλητών.
  7. Στην ανάπτυξη και αξιολόγηση τεχνικο-τακτικού σχεδιασμού των διαφόρων αθλημάτων.
  8. Στο σχεδιασμό προγραμμάτων προπόνησης παιδιών και εφήβων μέσα από συγκεκριμένα στοιχεία επιβάρυνσης και διαδικασίες ανάπτυξης αθλητικών δεξιοτήτων.
  9. Στη διαδικασία ανάδειξης αθλητικών ταλέντων.

Ειδικότητες και Σκοποί της Κατεύθυνσης: Προπονητική

Κολύμβηση – Καλαθοσφαίριση – Κλασσικός Αθλητισμός – Πετοσφαίριση – Ποδόσφαιρο – Ταε Κβο – Αντισφαίριση – Ρυθμική Γυμναστική – Αντιπτέριση - Πάλη

Σκοπός της κάθε ειδικότητας είναι η απόκτηση γνώσεων για την εκτέλεση της τεχνικής του συγκεκριμένου αθλήματος- αγωνίσματος, η ικανότητα ανάλυσής της μέσα από την παρουσίαση στοιχείων βιοκινητικής ανάλυσης της κάθε κίνησης, η δυνατότητα εντοπισμού και διόρθωσης τυχών σφαλμάτων, η εκμάθηση της μεθοδολογίας διδασκαλίας της τεχνικής, η ανάλυση βασικών τακτικών στοιχείων του αθλήματος – αγωνίσματος, η απόκτηση γνώσεων σχετικά με την ανάπτυξη των φυσικών και συναρμοστικών ικανοτήτων, η απόκτηση γνώσεων σχετικών με ειδικά θέματα που αφορούν το κάθε άθλημα όπως θέματα ψυχολογίας, διατροφής, κακώσεων, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, καθώς επίσης και η πρακτική εξάσκηση των φοιτητών για την διδασκαλία και προπόνηση του συγκεκριμένου αθλήματος - αγωνίσματος.