Έντυπα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα

Pin It

TRE051561. Αιτήσεις

1.1 Αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικών (DOC: 27Kb).
1.2 Αίτηση γενικής χρήσης (DOC: 29Kb).
1.3 Αίτηση διαγραφής (DOC: 44Kb).

2. Έντυπα Δήλωσης Μαθημάτων

2.1a Δήλωση μαθημάτων κορμού - Α' εξαμήνου (DOC: 41Kb), (μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014).
2.1b Δήλωση μαθημάτων κορμού - Α' εξαμήνου (DOC: 41Kb), (από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015).
2.2a Δήλωση μαθημάτων κατεύθυνσης - Β' & Γ' εξαμήνου (DOC: 69Kb), (μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014).
2.2b Δήλωση μαθημάτων κατεύθυνσης - Β' & Γ' εξαμήνου (DOC: 64Kb), (από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015).
2.3 Mαθητεία:
      2.3.1 Δήλωση μαθητείας (DOC: 38Kb).
      2.3.2 Φύλλο στοιχείων επικοινωνίας Ι (DOC: 28Kb).
      2.3.3 Φύλλο στοιχείων επικοινωνίας ΙΙ (DOC: 30Kb).
      2.3.4 Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα μαθητείας (DOC: 34Kb).
      2.3.5 Τελική απολογιστική έκθεση (DOC: 27Kb).
2.4 Δήλωση θέματος μεταπτυχιακής διατριβής (DOC: 65Kb).
2.5 Δήλωση προπτυχιακών μαθημάτων (DOC: 143Kb).

3. Φόρμες Αξιολόγησης Μαθημάτων

3.1 Μαθητεία (DOC: 44Kb).
3.2 Μεταπτυχιακή διατριβή (DOC: 47Kb).
3.3 Βεβαίωση Δημοσίευσης άρθρου (DOC: 31Kb).

4. Δικαιολογητικά Απονομής του Τίτλου

4.1 Οδηγίες (PDF: 86Kb).
4.2 Αίτηση (DOC: 28Kb).
4.3 Δήλωση έγκρισης Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης (DOC: 51Kb).

5. Έντυπα Οδηγιών

5.1 «Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών» (PDF: 455Kb), Τελευταία ενημέρωση 17/05/2016.
5.2 «Οδηγίες για την Ερευνητική Πρόταση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας» (PDF: 222Kb), Τελευταία ενημέρωση 01/11/2018.
5.3 «Οδηγός Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διατριβών» (PDF: 522Kb).
5.4 «Οδηγός Εκπόνησης Μαθητείας» (PDF: 106Kb).
5.5 «Οδηγίες προς Ναυτιλομένους» (PDF: 452Kb), Τελευταία ενημέρωση 30/12/2016.