Έντυπα για το Διδακτορικό Δίπλωμα

Pin It

TRE051411. Αιτήσεις

1.1 Αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικών (DOC: 27Kb).
1.2 Αίτηση γενικής χρήσης (DOC: 29Kb).
1.3 Αίτηση για υγειονομική περίθαλψη (DOC: 30Kb).

2. Έντυπα Δήλωσης Μαθημάτων

2.1 Δήλωση μαθημάτων (DOC: 40Kb).
2.2 Mαθητεία:
      2.2.1 Δήλωση μαθητείας (DOC: 52Kb).
      2.2.2 Φύλλο στοιχείων επικοινωνίας Ι (DOC: 28Kb).
      2.2.3 Φύλλο στοιχείων επικοινωνίας ΙΙ (DOC: 30Kb).
      2.2.4 Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα μαθητείας (DOC: 35Kb).
      2.2.5 Τελική απολογιστική έκθεση (DOC: 29Kb).
2.3 Έντυπο επιλογής ΙΙΙ (DOC: 50Kb).

3. Φόρμες Αξιολόγησης Μαθημάτων
3.1 Μαθητεία (DOC: 34Kb).
3.2 Επιλογή ΙΙΙ (DOC: 37Kb).

4. Δικαιολογητικά Απονομής του Τίτλου

4.1 Οδηγίες (DOC: 35Kb - Τελευταία ενημέρωση 21/05/2016).
4.2 Αίτηση (DOC: 28Kb).
4.3 Δήλωση έγκρισης Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης (DOC: 51Kb).
4.4 Απογραφικό Δελτίο του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών (DOC: 651Kb).

5. Έντυπα Οδηγιών

5.1 «Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών» (PDF: 448Kb). Τελευταία ενημέρωση 17/05/2016.
5.2 «Οδηγός Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διατριβών» (PDF: 522Kb).