Μαθήματα Ειδικότητας: Ρυθμική Γυμναστική

Pin It
Προαπαιτούμενο Μάθημα Ειδικότητας
Κωδ. Μαθ.   Μάθημα Γ´ εξαμήνου   Κωδ. Μαθ.   Μάθημα Δ´ εξαμήνου
N031 Ρυθμική Γυμναστική - -
Μαθήματα Ειδικότητας
Κωδ. Μαθ. Μάθημα Ε´ εξαμήνου Κωδ. Μαθ. Μάθημα ΣΤ´ εξαμήνου
N436 Μεθοδολογία Ασκήσεων Ρυθμικής Γυμναστικής N437 Τεχνική Προετοιμασία και Κανονισμοί
Κωδ. Μαθ. Μάθημα Ζ´ εξαμήνου Κωδ. Μαθ. Μάθημα Η´ εξαμήνου
N438 Σχεδιασμός Ατομικών Προγραμμάτων N440 Σχεδιασμός Ομαδικών Προγραμμάτων
N439 Πρακτική Άσκηση Ειδικότητας - -