Σύλλογος Φοιτητών Τ.Ε.Φ.Α.Α. «Σπύρος Λούης»

Pin It

PAA312000044Ο Σύλλογος Φοιτητών Τ.Ε.Φ.Α.Α. «Σπύρος Λούης» ιδρύθηκε το 1985. Σκοπός του συλλόγου είναι η συσπείρωση και οργάνωση των φοιτητών του Τμήματος για την μελέτη και επίλυση των προβλημάτων που θα παρουσιαστούν. Στόχος του συλλόγου είναι η ανύψωση του επιπέδου μόρφωσης που παρέχεται έτσι ώστε να αποφοιτήσουν επιστήμονες καθηγητές φυσικής αγωγής που θα έχουν ουσιαστική προσφορά στην ανάπτυξη και την καλλιέργεια του αθλητισμού. Για το λόγω αυτό ο σύλλογος θα προσπαθεί πάντα για την βελτίωση των σπουδών, για την άμεση λήψη μέτρων που θα αποσκοπούν στην επαγγελματική αποκατάσταση και κατοχύρωση των πτυχιούχων καθώς και για την άριστη συνεργασία μεταξύ του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού του Τμήματος.

Μέλη του συλλόγου είναι όλοι οι φοιτητές του Τ.Ε.Φ.Α.Α. από την εγγραφή τους στο Τμήμα μέχρι και την λήψη του πτυχίου τους. Ως μέλη του συλλόγου όλοι οι φοιτητές έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Μπορούν να συμμετέχουν στις συζητήσεις, ψηφοφορίες και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και σε οποιαδήποτε δραστηριότητα του συλλόγου. Μπορούν να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν πως βοηθάει στην εκπλήρωση των σκοπών και στόχων του συλλόγου με γραπτή ή προφορική αίτηση τους προς τα αρμόδια όργανα διοίκησης του συλλόγου, τη Γενική Συνέλευση των μελών και το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Μπορούν να εκλέγουν και να εκλέγονται.

Ο Σύλλογος Φοιτητών με τους εκπροσώπους του συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση του Τ.Ε.Φ.Α.Α. όπου εκθέτει τα προβλήματα των φοιτητών που έχουν παρουσιαστεί και προσπαθεί για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπισή τους. Μετέχει επίσης και σε επιτροπές, όπως είναι για παράδειγμα η Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων, όπως αυτές έχουν οριστεί από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

Ο Σύλλογος Φοιτητών εκπροσωπείται και στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου και εκεί οι εκπρόσωποι των φοιτητών έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στις συζητήσεις και στις αποφάσεις για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που αφορούν ζητήματα ολόκληρης της Πανεπιστημιακής κοινότητας.