Τομέας «Οργάνωση Αθλητισμού - Σχολική Φυσική Αγωγή - Αναψυχή»

Pin It

90432379Ο Τομέας Οργάνωσης Αθλητισμού – Σχολικής Φυσικής Αγωγής- Αναψυχής καλύπτει τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

Μαζικός Αθλητισμός και Αναψυχή, Κοινωνιολογία στα Σπορ, Οργάνωση και Διοίκηση του Αθλητισμού, Παιδαγωγικές Επιστήμες, Η φυσική Αγωγή στην Εκπαίδευση, Διδακτική και Μεθοδολογία της Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Κινητική Αγωγή, Αξιολόγηση στη Φυσική Αγωγή και στον Αθλητισμό, Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί, Ψυχολογία, Ιστορία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Φιλοσοφία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.


Τομεάρχης

Γουλιμάρης Δημήτριος, Καθηγητής


Μέλη

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

 1. Αλμπανίδης Ευάγγελος, Καθηγητής
 2. Βερναδάκης Νικόλαος, Καθηγητής
 3. Γαργαλιάνος Δημήτριος, Καθηγητής
 4. Δέρρη Βασιλική, Καθηγήτρια
 5. Κουρτέσης Θωμάς, Καθηγητής
 6. Κώστα Γεώργιος, Καθηγητής
 7. Λάιος Αθανάσιος, Καθηγητής
 8. Ματσούκα Ουρανία, Καθηγήτρια
 9. Μιχαλοπούλου Μαρία, Καθηγήτρια
 10. Μπεμπέτσος Ευάγγελος, Καθηγητής
 11. Φιλίππου Φίλιππος, Καθηγητής
 12. Τσίτσκαρη Έφη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 13. Κούλη Όλγα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 14. Υφαντίδου Γεωργία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

ΜΕΛΗ Ε.Ε.ΔΙ.Π.

 1. Εμμανουηλίδου Κυριακούλα
 2. Κουφού Νεραντζούλα
 3. Τριγώνης Ιωάννης

Γραμματέας: Αρχοντίδου Κορίνα