Διοίκηση

Pin It

Τη Διοίκηση και Διαχείριση του Τμήματος άσκησαν κατά καιρούς, από την ίδρυσή του μέχρι το 1992 διορισμένοι Καθηγητές άλλων Τμημάτων ή Σχολών του Πανεπιστημίου, οι οποίοι ήταν και μέλη Πρυτανικών αρχών. Το 1992-93 άρχισε η αυτοδύναμη διοίκηση του Τμήματος με εκλεγμένα όργανα.

Διατελέσαντες πρόεδροι του τμήματος

sabbidis 1986-1987
Σαββίδης Σταύρος
Καθηγητής Πολιτικών Μηχανικών
papadopoulos 1987-1988
Παπαδόπουλος Δημήτριος
Καθηγητής Ηλεκτολόγων Μηχανικών
& Μηχανικών Υπολογιστών      
panousis 1988-1992
Πανούσης Γιάννης
Καθηγητής Νομικής Σχολής
liolios 1992
Λιώλιος Αστέριος
Καθηγητής Πολιτικών Μηχανικών
kioumourtzoglou 1992-1994 & 2005-2006
Κιουμουρτζόγλου Ευθύμιος
Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
godolias 1996-2000 & 2004-2005
Γκοδόλιας Γεώργιος
Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
taxildaris 2000-2004
Ταξιλδάρης Κυριάκος
Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
mavromatis 2006-2009
Μαυρομάτης Γεώργιος
Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
aggelousis 2009-2012
Αγγελούσης Νικόλαος
Αν. Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Michalopoulou 2013-2017
Μιχαλοπούλου Μαρία
Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Douda 2017-σήμερα
Δούδα Ελένη
Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α.