Γραφείο Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης

Pin It

Επιτροπή προμηθειών και συγγραμμάτων

Οι ενέργειες της Επιτροπής Προμηθειών και Συγγραμμάτων είναι οι εξής:

  • Επίβλεψη και διενέργεια προμηθειών πάσης φύσεως εξοπλισμού και υποδομών
  • Ενέργειες για την προμήθεια συγγραμμάτων

Επιτροπή ανάπτυξης δικτυακών εφαρμογών

Οι ενέργειες της Επιτροπής Ανάπτυξης Δικτυακών Εφαρμογών είναι οι εξής:

  • Υποστήριξη του δικτυακού τόπου και των δικτυακών υπηρεσιών του Τμήματος
  • Υποστήριξη δράσεων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης
  • Υποστήριξη ηλεκτρονικών εστιών ενημέρωσης

Επιτροπή συντήρησης εξοπλισμού

Οι ενέργειες της Επιτροπής Συντήρησης Υποδομών - Εξοπλισμού είναι οι εξής:

  • Παραλαβή και τήρηση αρχείου πάσης φύσεως εξοπλισμού και υλικών Τμήματος
  • Εποπτεία λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού και υποδομών