Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Εμφανίσεις
Πρόγραμμα μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου και οδηγίες για την εξ' αποστάσεως εκπαίδευση (Τελευταία ενημέρωση 22/03/2020) 21 Μαρτίου 2020 3021
Οδηγίες ως προς την εφαρμογή της με αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ (Β΄783) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σχετικά με την πρακτική άσκηση φοιτητών 18 Μαρτίου 2020 1191
Ανακοίνωση της ΕΓΒΕ σχετικά με το 23ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 17 Μαρτίου 2020 1252
Together AUTH - πρόσκληση για τους φοιτητές 17 Μαρτίου 2020 1110
Πρόγραμμα Υποτροφιών Εσθονικού ιδρύματος Archimedes 17 Μαρτίου 2020 429
Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους 17 Μαρτίου 2020 400
Πρόγραμμα υποτροφιών της Λετονίας 17 Μαρτίου 2020 409
Προκήρυξης πλήρωσης τριών (3) θέσεων μελών ΔΕΠ Τμημάτων του ΔΠΘ 17 Μαρτίου 2020 451
Υποβολή δικαιολογητικών για στέγαση και σίτιση φοιτητών του Δ.Π.Θ. από Β΄ έτος σπουδών έως πτυχίο 13 Μαρτίου 2020 1293
Λειτουργία κτιριακών εγκαταστάσεων Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Νομικής. Κλειστή η Πύλη Β' της Παν/πολης Κομοτηνής 13 Μαρτίου 2020 596